top of page
Białe logo - bez tła.png

Warunki korzystania

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) stanowią umowę prawną między Tobą i/lub podmiotem lub firmą, którą reprezentujesz („Ty” lub „Twój”) a Devone Software sp. z o.o. z oo („my”, „nas” lub „Devone”) i reguluje korzystanie przez użytkownika z całego tekstu, danych, informacji, oprogramowania, grafiki i innych treści (łącznie „Treści”), które my i nasze podmioty stowarzyszone możemy udostępniać Tobie.
 

Przeczytaj uważnie te warunki przed przeglądaniem tej witryny. Korzystanie z tej witryny oznacza, że przeczytałeś i akceptujesz te warunki. Nie możesz korzystać z tej witryny, jeśli nie akceptujesz tych warunków.

Komunikacja elektroniczna
Prawo autorskie
Znaki towarowe
Zastrzeżenie
Linki do stron osób trzecich
Ograniczenie odpowiedzialności
Obowiązujące prawo
Lokalne prawa
Skontaktuj się z nami
Zmiany

Możemy modyfikować, zawiesić lub przerwać działanie tej strony internetowej i/lub Treści w dowolnym momencie i bez powiadamiania użytkownika. Od czasu do czasu możemy również zmieniać, aktualizować, dodawać lub usuwać postanowienia niniejszych Warunków.

Komunikacja elektroniczna

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Te komunikaty elektroniczne mogą zawierać powiadomienia i inne informacje dotyczące witryny internetowej lub z nią związane. Ta komunikacja elektroniczna jest częścią Twojej relacji z nami.

Prawo autorskie

Wykorzystywanie jakiejkolwiek części lub treści tej witryny do celów komercyjnych jakiegokolwiek rodzaju jest wyraźnie zabronione. Aby poprosić o pozwolenie na wykorzystanie dowolnej zawartości tej witryny w celach komercyjnych, skontaktuj się z naszą firmą pod adresem contact@devone.com

W żadnym wypadku żadna zawartość tej witryny nie może być wyświetlana w witrynie komercyjnej lub osobistej bez uzyskania uprzedniej zgody. Nieautoryzowane wykorzystanie jakichkolwiek informacji z tej witryny może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw.

Znaki towarowe

Marka Devone jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmyOprogramowanie Devonee sp. ogród zoologiczny. Wszystkie inne nazwy produktów i firm użyte lub wymienione w niniejszym dokumencie są lub mogą być znakami towarowymi™ lub zastrzeżonymi® znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z nich jako takie nie oznacza powiązania z nimi ani ich poparcia.

Zastrzeżenie

Ta strona internetowa i wszystkie zawarte w niej informacje są dostarczane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Treści, teksty, dokumenty i powiązane ilustracje publikowane na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Devone Software Sp. ogród zoologiczny. może dokonywać zmian i/lub ulepszeń w zawartości tej strony internetowej w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Nie ograniczając ogólności powyższego, nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych stron internetowych będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów lub że wady zostaną naprawione. Żadna rada ani informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny internetowej lub od nas lub naszych spółek zależnych/innych spółek stowarzyszonych nie stanowi żadnej gwarancji. Zrzekamy się wszelkich godziwych odszkodowań.

Linki do stron osób trzecich

Udostępnianie przez nas łącza do dowolnej innej witryny lub lokalizacji służy wyłącznie wygodzie użytkownika i nie oznacza naszego poparcia dla takiej innej witryny lub lokalizacji ani jej zawartości. FIRMA DEVONE NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE LUB ŁĄCZA ZNALEZIONE NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ, LOKALIZACJI INTERNETOWEJ LUB ŹRÓDLE INFORMACJI ANI ZA JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE TAKICH INFORMACJI.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Devone Software sp. ogród zoologiczny. nie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wtórne szkody ani jakiekolwiek inne szkody związane z jakimkolwiek korzystaniem z tej witryny lub poleganiem na niej lub jakiejkolwiek powiązanej lub powiązanej witrynie, w tym między innymi za utracone możliwości, utracone zyski, przerwy, utraty programów lub danych, nawet jeśli wyraźnie poinformowano lub w inny sposób zdano sobie sprawę z możliwości wystąpienia takich szkód, niezależnie od tego, czy wynika to z umowy, zaniedbania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób.

Obowiązujące prawo

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie spory, które mogą powstać między tobą a Devone, będą podlegać prawu polskiemu, bez względu na zasady kolizyjne.

Lokalne prawa

Kontrolujemy i obsługujemy stronę internetową z naszej siedziby głównej w Polsce, a cała strona internetowa może nie być odpowiednia lub niedostępna do użytku w innych lokalizacjach. Jeśli korzystasz z naszych stron internetowych poza granicami Polski, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków lub w inny sposób musisz się z nami skontaktować z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami pod adresem contact@itsdevone.com.

Wejście w życie: 26 lipca 2023 r

Chages
Electr communic
Copyright
Trademarks
Disclaimer
Links
Limitations
Applicable law
Local laws
Contact
Devone Logo

Firma

Adres:

Ostrobramska 101 Warszawa 04401 Polska

© 2023 Devone Software Sp. z O. O., Wszelkie prawa zastrzeżone

bottom of page